Johnny Therkildsen skifter fartøj
Af Niels Andreasen

nyborg: Lystfiskerfartøjet M/S "Pip" har forladt Nyborg.

Skipper Johnny Therkildsen har solgt skibet, som han siden 2002 har drevet som lystfiskerfartøj, dels på Storebælt, dels i Nordsøen og Skagerak med udgangspunkt fra Hirtshals.

I stedet har han købet en gammel trækutter, som han har døbt "Knasten".

Så forretningen med at sejle med lystfiskere fortsætter Johnny Therkildsen med Nyborg som basehavn.

Og måske også lidt længere end skipperen selv lige havde forestillet sig.

Fremtiden

- Altså, jeg har da overvejet, hvornår jeg skulle gå i land. Jeg bliver 58 i år, og af hensyn til både min hustru og mig selv var det ved at være tiden, hvor jeg skulle af med "Pip", der altså er et stort skib, siger Johnny Therkildsen.

- Da så der pludselig stod en køber til "Pip", var det om at slå til.

At Johnny Therkildsen så nok fortsætter endda nogle år endnu, skyldes, at i handlen indgik, at købet trækutteren.

- Det er en ægte oldtimer. Kutteren er erklæret bevaringsværdig, så det er et fint, gammelt fartøj, siger Johnny Therkildsen.

"Knasten" skal hurtigst muligt gøres klar til Storebælt, så der er fortsat nok for Johnny Therkildsen at tage sig til.

Hvor "Pip" kunne have 45 om bord, er "Knasten" godkendt til 22.

Det er et antal, der passer meget godt med de selskaber, Johnny Therkildsen som ofte har haft om bord på den større "Pip."

"Knasten" har tidligere sejlet som lystfiskerfartøj fra Hirtshals, og det er da også her, at "Pip" fremover skal sejle lystfiskere på togter til Gule Rev. For det er skipperkollega Hans Jensen i Hirtshals, Johnny Therkildsen har handlet med. Så trækutteren har Hans Jensen været ejer af i flere år.

Kutter-historie

Nye, gamle "Knasten" datere sig tilbage til 1937, hvor det blev bygget i Sæby af C.E. Christensen om FN 518 til E.L. Christensen i Sæby.

I 1940 blev skibet lejet af staten til patruljetjeneste. Sidst i 1940 indgik skibet i søværnets kystbevogtning. I 1943 blev skibet beslaglagt den tyske besætelsesmagt.

I 1944 blev skibet tilbageskødet til Danmark og indgik igen i søværnet. I 1951 blev skibet omregistreret til Y 332, i 1961 MHV 60. I 1988 blev det til "Aries" MHV 60,1993 "Alssund", sidst på året 1993 "Hardeshøj."

I 2002 hedder kutteren "Ruth Høyer" af Sæby og fra 2004 "Albatros" af Hirtshals for siden i søndags at hedde "Knasten" af Nyborg.

Læs mere på www.knasten.dk.

Æren af at være sidste selskab om bord på "Pip", der oprindelig er bygget som gastanker, blev ansatte fra Nyborg Forsyning & Service, som Johnny Therkildsen sejlede på lystfiskertogt i Storebælt i lørdags.